Misiune

Credem că arta comunitară poate înobila societatea, fiecare om se naşte un artist, fiecare om este un pedagog în continuă formare.

Credem că accesul la orice manifestare culturală trebuie să fie gratuit, susţinut de întreaga comunitate.

Susţinem dreptul la reprezentare categoriilor marginalizate care se confruntă cu probleme ignorate sau insuficient explorate.

Ne propunem educarea cetățeniei solidare, în spiritul respectării modului de viață și de gândire al celor de lângă noi, și al împărtășirii unor necesități și valori comune.

Susţinem şi promovăm voluntariatul. “Implicarea artei în social este chiar măsura autonomiei sale.”

Susţinem formarea publicurilor tinere, care să devină parte activă din acțiunile culturale adresate lor. Publicuri care să se regăsească în proiecte centrate pe problematici de interes pentru universul preocupărilor pe care le au. Publicuri care să-și formeze reflexul de a socializa prin cultură, de a acționa prin intermediul unor inițiative artistice, de a se educa și participa la schimbări care le vizează în mod direct.

Educarea creativității de grup, ca formă de cunoaștere și de acțiune colectivă, pentru reformare socială și transformare comunitară.

Educarea aportului personal la schimbarea individuală și colectivă, prin acțiuni de intervenție culturală în medii cât mai diverse (școli, universități, cămine de bătrâni, centre de zi, etc).

Educarea îndrăznelii, spontaneității, creativității, atenției, respectului, întrebării, greșelii, încercării, ratării, iluziei, empatiei sociale, revoltei, potențialului de schimbare din noi și din afara noastră.

Educarea participării la viața de zi cu zi prin intermediul unor acțiuni teatrale în care toți cei care se implică propun idei, soluții, forme de lucru pe care le valorăm  în spiritul creativității de grup.

Educarea percepției teatrului ca limbaj deschis spre lumea contemporană.

Educarea înțelegerii nuanțate a evenimentelor actuale, prin intermediul unor forme  de teatru participativ, în care actorii și spectatorii își educă reciproc responsabilitatea socială.