Becoming Romanian

Există două oportunități disponibile pentru cei care doresc să participe în proiectul Becoming Romanian:

Becoming Romanian project is looking for migrant artists living in/around Bucharest 

Becoming Romanian will run as a co-created performative exhibition in April 2022. Co-produced with Centrul de Teatru Educațional Replika, it will explore the relationship of first generation migrants in Bucharest and Romania, integrating reflections on national identity, belonging and wider questions of migration. 

We define a performative exhibition as a space where audiences will interact with physical artifacts, mixed media & performances, in order to experience the theme of citizenship. You do not have to perform, and we anticipate a mixture of artforms. 

We are looking for 3 people, eager to share their artwork related to their migration experiences.  For the 3 selected, as part of the process, you will take part in 2 x workshops curated by Lora Krasteva and with local participants; exploring individual and collective experiences, co-creating a new art piece that will be decided by the whole group. Detailed schedule below. 

You will have the opportunity to input on the specifications of the installation – in collaboration with the wider Becoming team.

Initial meetings will be done online, we will decide in discussion with the selected artists the number of days required to be in Bucharest, dependent on the artwork you want to create/present – we will provide accommodation, per diems, travel & any access costs. 

Becoming Romanian e în căutare de artiști migranți din București și împrejurimi

Becoming Romanian este o expoziție performativă colaborativă, care va avea loc în Aprilie 2022. Co-producția Centrului de Teatru Educațional Replika va explora relațiile dintre migranții aflați la prima generație din București și România, integrând reflecții asupra identității naționale, apartenenței și întrebări mai largi despre migrație.

Definim o expoziție performativă ca fiind un spațiu în care publicul va interacționa cu obiecte, insert-uri multimedia și acțiuni, pentru a experimenta tema cetățeniei. 

Pe parcursul proiectului, cei selectați vor lua parte la două workshop-uri alături de curatoarea Lora Krasteva și mai mulți participanți locali; explorând experiențe individuale și colective, colaborând la crearea unei creații performative  care va fi structurată colaborativ. Puteți găsi programul detaliat mai jos.

O să aveți oportunitatea să luați parte activ la crearea instalației – în colaborare cu echipa largă Becoming. 

Întâlnirile vor avea loc inițial online. Echipa artistică și participanții vor decide numărul de zile,depinzând de necesitățile specifice formei performative care urmează să fie prezentată. Se asigură cazarea, diurna, costurile de transport și orice cost de acces.

About the Artist & Co-Producer

Becoming Romanian is led by Lora Krasteva – a Bulgarian artist based in Sheffield. Her lived experience of migration in 6 different countries and her recent insights from applying for British citizenship, is what led her to this project.

Lora is part of Global Voices Theatre, a theatre company dedicated to introducing international theatre by historically excluded creative voices  in the UK. She creates devised, socially engaged theatre with professionals and community members alike and worked with Arts & Homelessness International to advocate for a place for creativity in homelessness provision. Lora is a steering group member of What Next? and a founding member of Migrants in Theatre, the movement advocating for a better representation of 1st generation immigrants both on and off stage. 

Despre artistă și co-producătoare

Becoming Romanian va fi coordonat de Lora Krasteva – artistă din Bulgaria care locuiește în Sheffield, UK. Experiența ei personală de migrantă în 6 țări și cea recentă de a aplica pentru cetățenie britanică au dus-o la ideea acestui proiect. 

Lora este parte din Global Voices Theatre, o companie teatrală dedicată promovării internaționale a vocilor creative istoric marginalizate din UK. Lora creează teatru devised, implicat social, atât cu profesioniști cât și cu membri ai comunității, și lucrează cu Arts & Homelessness International, militând pentru un loc destinat creativității pentru persoanele fără domiciliu. Lora este un membru important al What Next? și membru fondator al Migrants in Theatre, mișcare care militează pentru o mai bună reprezentare a primelor generații de migranți, atât pe scenă, cât și în afara ei.

Replika Educational Theatre Centre is a cultural, interdisciplinary space, dedicated to the exploration and public presentation of performative artistic creations conceived by activist artists working closely with the community.

Replika wants to become a platform for pedagogical creations and participating works of art, through which marginalized audiences can selfrepresent and create their own art that defines their needs and expectations.

Centrul de Teatru Educațional Replika reprezintă un spațiu cultural interdisciplinar, dedicat explorării și prezentării publice a creațiilor artistice performative, concepute de artiști activiști într-o strânsă relație cu comunitatea.

Replika își propune să devină o platformă de creație pedagogică și artă participativă prin care categorii de public marginalizate să se poată autoreprezenta și să-și poată crea arta care le definește nevoile și așteptările.

Who we are looking for:

We are looking for 3 artists across a range of disciplines and art forms to collaborate on Becoming Romanian. We want the artists to be individuals with an experience of migration, and who ideally are first generation in Romania. You might be a full time artist, or might not be an established practitioner – we accept applications from anyone with a pre-existing art work/piece that can be shared.  It does not have to be a performance – it can be paintings, film, photography, jewelry – any art form that relates to the theme of Becoming. 

At least two of the selected artists will be based or have a relationship to Bucharest.

Pe cine căutăm?

Căutăm 3 artiști dintr-o gamă largă de discipline și forme artistice, care să colaboreze în cadrul proiectului Becoming Romanian. Ne dorim ca artiștii să fi avut experiențe ale migrației și ideal am vrea ca aceștia să fie prima generație de migranți în România. Pot fi artiști full time sau un artist la început de drum – Se acceptă aplicațiile oricărei persoane care a realizat până în momentul prezent un tip de creație artistică.Nu trebuie să fie un act performativ, ci pot fi picturi, filme, fotografii, bijuterii – orice formă artistică care să aibă legătură cu temele mari pe care Becoming își propune să le abordeze.

What we offer:

€500 fee

Translation / access costs – please indicate at point of application should you require this support (this can be to work in Romanian or work in English)

Accommodation/travel/per diems if you are based outside Bucharest

Ce oferim?

€500 onorariul artistic

Costurile de traducere/ accesibilitate – vă rugăm să specificați în aplicația dvs daca aveți nevoie de suport (poate fi – vă doriți să lucrați doar în lb. Engleză sau doar în lb. Română)

Cazare/transport/diurnă dacă nu sunteți din București

How will the decision be made?

There will be a shortlisting process by the Becoming & Replika teams. We are looking for a range of artforms, and for specific responses to the brief of citizenship.

We will offer feedback to any rejected application that requests it – it shall be provided within 30 days of the request being made. 

Cum vor fi selectați artiștii?

O să existe un proces de pre-selectare organizat de echipele Becoming și Replika. Căutăm o plaja largă de forme artistice și răspunsuri specifice legate de tema cetățeniei.

O să oferim feedback oricărei aplicații respinse care ne cere acest lucru – feedback-ul va fi primit în maxim 30 de zile de la primirea cererii. 

Timeline:

Deadline for callout: Friday 25 March 8pm EET
Notification of selection: Wednesday 31 March 

Workshop dates: Saturday 16 April 4 hours time TBC & Tuesday 19 April evening time TBC 

Get In of artwork/check tech of space: Monday 18 April 

Sharing day: Thursday 21 April 

Calendar:

Deadline pentru aplicații : Vineri, 25 Martie Ora 20:00 – 8pm EET

Contactarea artiștilor selectați: Miercuri 31 Martie

Workshop-uri: Duminică 16 Aprilie, durata 4 ore – se va comunica ora exactă și Marți 19 Aprilie după-amiaza – se va comunica ora exactă.

Repetiții tehnice: Luni 18 Aprilie

Expoziția Performativă: Joi 21 Aprilie

How to apply: 

Complete the form below by Friday 25 March 8pm EET

You can either answer in writing, or by uploading an audio/video file no bigger than 1GB 

You can answer in English or Romanian.

Cum pot aplica?

Completând formularul de mai jos până Vineri, 25 Martie la ora 20:00

Puteți răspunde în scris sau prin încărcarea unui fișier audio/video, nu mai mare de 1 GB.

Puteți răspunde fie în lb. Engleză, fie în lb. Română. 

Questions?

Email producer@lorakrasteva.com 

Întrebări?

Trimiteți un email la adresa producer@lorakrasteva.com 

Becoming Romanian
Becoming Romanian
Becoming Romanian

Becoming Romanian project is looking for workshop participants living in Bucharest 

Becoming Romanian will run as a co-created performative exhibition in April 2022. Co-produced with Centrul de Teatru Educațional Replika it will explore the relationship of first generation migrants in Bucharest and Romania with ideas of national identity, belonging and wider questions of migration. 

As part of the 1 week residency we are offering paid work (15EUR per hour) to Bucharest based individuals to take part in 2 x workshops. The findings from these workshops will then be shared with audiences on Thursday 21 April. 

Becoming Romanian e în căutare de participanți la workshop-uri din București și împrejurimi

Becoming Romanian este o expoziție performativă colaborativă, care va avea loc în Aprilie 2022. Co-producția Centrului de Teatru Educațional Replika va explora relațiile dintre migranții aflați la prima generație din București și România, integrând reflecții asupra identității naționale, apartenenței și întrebări mai largi despre migrație.

În cadrul rezidenței de o săptămână, oferim muncă plătită (15EUR pe oră) pentru persoane din București care vor să ia parte la două workshop-uri. Creațiile și descoperirile din cadrul workshop-ului vor fi prezentate publicului în data de Joi, 21 Aprilie.

About the Artist & Co-Producer

Becoming Romanian is led by Lora Krasteva – a Bulgarian artist based in Sheffield. Her lived experience of migration in 6 different countries and her recent insights from applying for British citizenship, is what led her to this project.

Lora is part of Global Voices Theatre, a theatre company dedicated to introducing international theatre by historically excluded creatives in the UK. She creates devised, socially engaged theatre with professionals and community members alike and works with Arts & Homelessness International to advocate for a place for creativity in homelessness provision. Lora is a steering group member of What Next? and a founding member of Migrants in Theatre, the movement advocating for a better representation of 1st generation immigrants both on and off stage. 

Despre artistă și co-producătoare

Becoming Romanian va fi coordonat de Lora Krasteva – artistă din Bulgaria care locuiește în Sheffield, UK. Experiența ei personală de migrantă în 6 țări și cea recentă de a aplica pentru cetățenie britanică au dus-o la ideea acestui proiect. 

Lora este parte din Global Voices Theatre, o companie teatrală dedicată promovării internaționale a vocilor creative istoric marginalizate din UK. Lora creează teatru devised, direct implicat social atât cu profesioniști cât și cu membrii ai comunității și lucrează cu Arts & Homelessness International, militând pentru un loc destinat creativității pentru persoanele fără domiciliu. Lora este un membru important al What Next? și un membru fondator al Migrants in Theatre, mișcare care militează pentru o mai bună reprezentare a primelor generații de migranți atât pe scenă, cât și în afara ei.

Replika Educational Theatre Centre is a cultural, interdisciplinary space, dedicated to the exploration and public presentation of performative artistic creations conceived by activist artists working closely with the community.

Replika wants to become a platform for pedagogical creations and participating works of art, through which marginalized audiences can selfrepresent and create their own art that defines their needs and expectations.

Centrul de Teatru Educațional Replika reprezintă un spațiu cultural interdisciplinar, dedicat explorării și prezentării publice a creațiilor artistice performative, concepute de artiști activiști într-o strânsă relație cu comunitatea.

Replika își propune să devină o platformă de creație pedagogică și artă participativă prin care categorii de public marginalizate să se poată autoreprezenta și să-și poată crea arta care le definește nevoile și așteptările.

Who are we looking for

We are looking for people in Bucharest with a connection to migration to co-create a new artwork. You do not need to speak English, do not have ever created theatre or art before, but just need to be open to new experiences and work. 

Pe cine căutăm

Căutăm oameni din București care au o conexiune cu migrația pentru a creea colaborativ o expoziție performativ artistică. Nu trebui să vorbiți limba Engleză, nici să aveți experiențe anterioare artistice, doar să fiți deschiși la muncă și experiențe noi.

What we offer:

€15 per hour fee (estimated total €180)

Translation / access costs – please indicate at point of application should you require this support (this can be to work in Romanian or work in English)

A unique opportunity to learn, exchange ideas and create new work.

Ce oferim

€15 pe oră (estimativ €180 în total)

Costul traducerii/accesului – vă rugăm să specificați în aplicația dvs dacă aveți nevoie de acest suport. (poate fi – vă doriți să lucrați doar în lb. Engleză sau doar în lb. Română)

O oportunitate unică de a învăța, schimba idei și de a creea.

How will the decision be made?

It will be completely random. After the submissions date & time, applications will be numbered, and these numbers entered into https://www.random.org/lists/

Cum o să alegem participanții?

O să fie complet aleator. După data limită pentru aplicații, vom număra fiecare dintre aceste aplicații  și numerele vor fi introduse în https://www.random.org/lists/.

Timeline:

Deadline for callout: Friday 25 March 8pm EET
Notification of selection: Wednesday 31 March 

Workshop dates: Saturday 16 April 4 hours time TBC & Tuesday 19 April evening time TBC 

Sharing day: Thursday 21 April time TBC

Calendar:

Deadline pentru aplicații : Vineri, 25 Martie Ora 20:00 – 8pm EET

Contactarea participanților selectați: Miercuri 31 Martie

Workshop-uri: Duminică 16 Aprilie, durata 4 ore – se va comunica ora exactă și Marți 19 Aprilie după-amiaza – se va comunica ora exactă.

Expoziția Performativă: Joi 21 Aprilie

How to apply: 

Complete the form below by Friday 25 March 8pm EET

You can answer in English or Romanian. 

Cum pot aplica?

Completând formularul de mai jos până Vineri, 25 Martie la ora 20:00

Puteți răspunde fie în lb. Engleză, fie în lb. Română.

Questions?

Email producer@lorakrasteva.com

Întrebări?

Trimiteți un email la adresa producer@lorakrasteva.com

Aceste prezentări au loc cu sprijinul Perform Europe, ca parte a proiectului Becoming […].

Perform Europe este un proiect finanțat de UE, menit să regândească modul în care operele de artă spectacolului sunt prezentate peste granițe într-un mod mai incluziv, sustenabil și mai echilibrat, testând noi practici de turnee și distribuție și oferind recomandări de politici pentru o viitoare schemă de sprijin a UE. Această călătorie de 18 luni include o fază de cercetare, lansarea unei platforme digitale, testarea unei scheme de sprijin și elaborarea recomandărilor de politici.

Perform Europe este finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene și co-administrat de un consorțiu de 5 organizații: IETM – Rețeaua internațională pentru artele spectacolului contemporan, Asociația Festivalurilor Europene (EFA), Circostrada, EDN – Rețeaua Europeană de Dansuri și IDEA Consult.

Contact

Str. Lânăriei 93 – 95
sector4, 040395, București

+40 732 101 860

centrulreplika@gmail.com

Rămâi la curent!

© Asociatia Culturala Replika

Termeni si Conditii Politica de confidentialitate

Open call – Becoming Romanian

Spune si altora!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin