Corp urban @BucharestFringe2018

Când:
octombrie 3, 2018@22:00 – 23:30
2018-10-03T22:00:00+03:00
2018-10-03T23:30:00+03:00
Unde:
Centrul Replika
Strada Lânăriei 95
București
România
Contact:
Maratonul Teatrului Independent

Spectacol prezentat în cadrul Bucharest Fringe Maratonul Teatrului Independent 2018

 

Pentru unele, corpul este propria identitate, pentru altele, corpul este un vehicul. Pentru unele, corpul este cel ce ne aduce la un numitor comun, pentru altele, corpul este tocmai ceea ce ne diferenţiază. Despre relaţia dintre o femeie şi corpul ei se vorbeşte ȋncă foarte puţin, deși reprezentările sale sunt peste tot în jurul nostru. Relația dintre femeie și corpul său este un subiect, cu atât mai tabu, cu cât coborâm anatomic mai jos, şi sute de ani de practică a tăcerii consimţite l-au transformat ȋntr-un fel de teren minat.

„Cᴏʀᴘ Uʀʙᴀɴ” ficţionalizează poveştile a patru femei de etnie romă şi investighează relaţia dintre acestea şi propriul corp, printr-o lentilă personală, dar şi ȋn context social: corpul ca mijloc de producţie, corpul ca proprietate, corpul ca un leagăn al maternităţii; corpul sănătos, corpul bolnav, corpul ruşinos, corpul fizic ca oglindă a vieţii sociale şi ca unică posesie personală. Facem o incursiune ȋn universul marginalilor, explorând zonele gri ale moralei şi ale societăţii şi deschidem spre dezbatere subiectul controversat al drepturilor sexuale şi reproductive, ȋntr-un spectacol muzical, tandru, asumat şi curajos, despre sex, supravieţuire şi identitate, ȋn România secolulului 21.

Producător Giuvlipen
Text & regie Catinca Drăgănescu
Distribuție Mihaela Drăgan, Zița Moldovan
Muzica Ardeja Fraga
Mișcare scenică Paul Dunca
Grafică Veioza Arte
Durată 1h 30min
Limită de vârstă 14+

Giuvlipen, compania de teatru feminist rom, denumită de Agenția Reuters “avangarda revoluției rome, un contra-atac, prin artă și activism – la secole de opresiune”, dezbate teme sociale contemporane, controversate și provocatoare. Spectacolele Giuvlipen vorbesc, prin mecanisme comice, despre teme serioase ca rasismul structural, inegalitatea de gen, căsătoria timpurie în cadrul comunităților rome tradiționale, hiper-sexualizarea și stereotipizarea femeii rome sau lipsa accesului la educație și discriminarea rasială din cadrul sistemului medical sau de învățământ.

Spectacolul „Corp Urban” face parte din proiectul „Sasto Vesto!”, realizat cu sprijinul Open Society Institute.
╍ ╍ ╍
[EN]
For some, ”body” equals ”identity”, and for others the body is a vehicle. For some, the body is what makes us the same, for others it is precisely what makes us different. The relation between a woman and her body is still rarely discussed, yet, female body representations are everywhere around us.
The subject gets more and more taboo as we travel lower down the female anatomical body, where centuries of practice of silence have transformed it into a cultural minefield.

„Uʀʙᴀɴ Bᴏᴅʏ” fictionalizes the stories of four Roma women and investigates the connection between them and their own bodies, through a personal lens and in a social context: the body as an instrument of production, the body as property, the body as a cradle of maternity; the healthy body, the sick body, the shameful body, the physical body as the mirror of one’s social life and as the only personal possession. We venture into the fringes of society, exploring the gray areas of societal morality, and we open for debate the controversial subject of sexual and reproductive rights, in a musical, gentle, courageous, provocative show about sex, survival and identity in 21st century Romania.

„Urban Body” is part of „Sasto Vesto!” project, realised with Open Society Institute support.
╍ ╍ ╍

Giuvlipen (“feminism” in the Romani language) is a Roma Feminist Theater Company in Romania, founded in 2014 by Roma actresses. “The vanguard of a Roma revolution, a fightback – through art and activism – after centuries of oppression”, according to Reuters, Giuvlipen comes to show provocative and controversial contemporary themes to its audience, the hidden faces of the society in which we live. Practicing a political, experimental and very performative art, Giuvlipen representations speak with through comical mechanisms about serious themes such as structural racism, gender inequality, early marriages in traditional Roma communities, hyper-sexualisation, and stereotyping of Roma women and the lack of access and discrimination in public education and in the medical system. Roma dramaturgy, as seen and valorized by Giuvlipen, is part of the Roma culture – a vivid, dynamic and progressive culture. Their shows oppose the narrow view of Roma culture representations as being only traditional and folkloric, and are rather actively participating in its contemporary curriculum.