Cartea ca joc. Proiect educațional de lecturi performative

2019 –
2019

Obiectivele proiectului

„Cartea ca joc. Lecturi performative în școlile bucureștene” propune implicarea copiilor și adolescenților în actul lecturii performative și participarea lor la ateliere teatrale realizate după metodologia teatrului educațional. În cadrul acestor ateliere vor fi explorate temele și subiectele abordate în fiecare roman. Alături de beneficiarii direcți, artiștii implicați în proiect vor identifica modalități de reprezentare teatral-performativă.

Finanțator

Administrația Fondului Cultural Național
Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Parteneri

Ce s-a întâmplat

Șase schițe de dramatizări după romane dedicate copiilor și adolescenților. Schițele – succesiune de scene și de situații dramatice – vor fi realizate de către dramaturgul Mihaela Michailov și regizorul Radu Apostol

Șase ateliere de teatru educațional pentru tineri cu vârsta între 10 și 13 ani, în care aceștia, împreună cu echipa formată din dramaturg, regizor, actori și actrițe, vor citi cele 6 schițe de dramatizări și fragmente din roman care nu au fost integrate în schițe, vor decide ce situații noi să introducă, vor îmbogăți schițele cu elemente noi, vor veni cu sugestii legate de un decor, o atmosferă sonoră și o reprezentare video minimale. Împreună cu artistele și artiștii, copiii și adolescenții vor participa direct la construcția scenariilor pentru spectacolele-lectură;

Șase spectacole-lectură pe texte realizate în urma atelierelor. Conceptul și formatul spectacolelor-lectură vor fi generate de echipa de artiste și artiști și de tinerii participanți care, pe lângă contribuția lor la scenariul de spectacol, se vor implica în realizarea unui decor minimal, în crearea spațiului sonor, a eclerajului, a întregii atmosfere de spectacol.

Șase dezbateri post-spectacole cu elevi, eleve, cadre didactice, părinți, aparținători, în cadrul cărora vor fi prezentate metodele de lucru la spectacole.

Rezultate

10

antrenarea celor 10 artiști implicați în elaborarea, crearea și performarea unor spectacole-lectură dedicate publicului tânăr. Toți cei 10 artiștii implicați au experiență de lucru cu copii și adolescenți

30

de copii participanți în cadrul atelierelor teatrale care vor explora prin jocuri teatrale specifice metodologiei teatrului educațional, modalități de reprezentare concretă a universului reprezentat în fiecare roman

600

familiarizarea celor aproape 600 de tineri, cadre didactice și părinți care vor participa la prezentările publice ale lecturilor perfromative cu teme și subiecte relevante pentru orizontul de experiențe al copiilor și adolescenților. În cadrul dezbaterilor vor fi verificate capacitatea copiilor de înțelegere a conținuturilor prezentate, capacitatea de argumentare și intervențiile directe;
stimularea apetenței tinerilor pentru lectură și capacitatea de a aborda literatura prin raportare deschisă la teatru, abilitatea de a reprezenta în concret, scenic trăiri, sentimente, idei, imagini și reprezentări mentale izvorâte din universul propus de fiecare roman în parte;

Beneficiari

Direcți

 • 10 artiști care vor realiza spectacolele-lectură (un dramaturg, un regizor, 5 actori, un scenograf, un artist video și un artist grafician)
 • aproximativ 20 până la 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 10-13 ani, beneficiari direcți, participanți la atelierele teatrale precum și în cadrul lecturilor performative cu caracter public
 • aproximativ 600 de tineri, cadre didactice și părinți din trei Școli Gimnaziale din București, cu vârsta între 9 și 14 ani, prezenți la cele 6 lecturi performative
 • 3 studente la Masteratul de scriere dramatică, implicate în activitățile de scriere a scenariilor pentru lecturile performative
 • 5000 de utilizatori ai site-ului și ai paginii de Facebook administrate de Asociația Culturală Replika, care vor putea urmări proiectul si vor putea fi interesați de metodologie și de rezultate

Indirecți

 • artiști interesați de proiecte educaționale în școală, care să stimuleze lectura și întâlnirea tinerilor cu creatori contemporani
 • operatori culturali care să continue proiectul în alte medii educațional
 • grupuri multidisciplinare care pot porni demersuri artistice asemănătoare și pot veni cu noi abordări de educație culturală în școli
 • cadre didactice interesate, care vor avea acces la dramatizările realizate în cadrul proiectului și la metodologii noi de predare a unei lecții
 • cercetători în inovarea metodelor de predare și în diversificarea ariei curriculare
 • autorități interesate de proiecte cultural-educaționale în mediul școlar, ONG-uri specializate în educație
 • publicul larg, care se va familiariza cu noi metode și practici de educație culturală în școală

Mențiuni în presă

Contact

Str. Lânăriei 93 – 95, sector 4,040395, Bucharest, Romania

centrulreplika@gmail.com

rezervari.replika@gmail.com

Rămâi la curent!

© Asociatia Culturala Replika

Cartea ca joc. Proiect educațional de lecturi performative

Spune si altora!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin